Bởi {0}
logo
Shijiazhuang Baichu Trading Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Gang đồ nấu nướng, gang nồi, gang chảo, gang chảo, gang vỉ nướng
Supplier assessment proceduresTotal trading staff (12)On-site material inspectionOffline trade shows attended(1times)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.